دیروز علی رغم افت معنادار دلار، قیمت سکه امامی توانست از مرز 13 میلیون تومانی دفاع کند. عدم نزول فلز گران بهای داخلی به کانال 12 میلیون تومانی موجب شده است که انتظارات افزایشی شماری از معامله گران در بازار سکه تقویت شود. با این حال، در صورتی که امروز دلار در مسیر نزولی قرار بگیرد، سکه به سختی خواهد توانست حتی به سوی مقاومت 13 میلیون و 200 هزار تومان حرکت کند. علت این موضوع، افزایش حباب فلز گران بهای داخلی است. در واقع ارزش ذاتی فلز گران بهای داخلی به اندازه ای بالا نیست که با افزایش عادی دلار بتواند زمینه ساز صعود قیمت بازاری سکه به سوی مقاومت 13 میلیون و 200 هزار تومان شود.

Untitled-207

سکه دیروز در برابر افت قیمت مقاومت کرد ولی این موضوع به معنای آن نیست که از قدرت کافی برای حرکت در مسیر صعودی برخوردار است. بازیگران سکه در صورتی می توانند قدرت صعودی خود را به اثبات برسانند که بتوانند فلز گران بهای داخلی را از محدوده 13 میلیون و 200 هزار تومان عبور دهند.

آنچه مسلم است در صورتی که در روز جاری دلار به بالای مقاومت 30 هزار و 200 تومانی پا بگذارد، سکه خط حمایت مهم 13 میلیون تومانی را حفظ خواهد کرد و به آرامی در جهت صعودی گام خواهد برداشت. بعید است که سکه بتواند در برابر نزول دلار به کانال 29 هزار تومانی، مرز 13 میلیون تومانی را حفظ کند. احتمال دارد که افت دلار به کانال یاد شده حتی زمینه ساز نزول بسیار بیشتر سکه امامی در مقابل اسکناس آمریکایی شود.

2-01