رستوران‌ها، قربانیان اصلی بحران کرونا!

بحران کرونا به بخش‌های مختلف اقتصاد لطمات متفاوت وارد کرده است. هنوز برای تخمین زدن میزان زیان‌ها زود است اما موارد تعطیل شدن کسب و کارها در حال افزایش است و به باور بسیاری از تحلیلگران، یک سوم شغل‌های از میان‌ رفته تحت تاثیر بحران کرونا، تا سال‌های آینده احیا نخواهند شد. تعطیلی کسب و کار‌های خرد از جمله رستوران‌ها، بیشترین لطمه را به اقتصاد وارد می‌کند. جاستین نورمن، معاون رئیس شرکت یلپ Yelp که در زمینه تحلیل داده‌ها فعالیت می‌کند درباره بخشی از اقتصاد که بیشترین لطمه را از بحران کنونی دیده به نکاتی اشاره می‌کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد