در اخبار منتشر شده، شرحی در خصوص منظور آقای رئیسی از ریسک پذیر بودن مدیران بانکی بیان نشده، اما شاید بهتر باشد به یک پیگیری اختصاصی توسط اکوایران اشاره کنیم:

اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده، عددی که خرداد ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳۰ همت بوده است!

آیا بانک ها همین الان هم از مرز ریسک، مدت ها نیست که عبور کرده اند؟