جدیدترین اطلاعات آماری کشور مربوط به بهمن ۱۴۰۰ توسط مرکز آمار منتشر شد. بنا بر گزارش اخیر، تورم نقطه به نقطه بهمن ماه به ۳۵.۴ درصد در خانوارهای کشور رسیده که از این رقم در دی ماه ۰.۵ واحد درصد کمتر شده است.

بررسی رشد شاخص قیمت مصرف کننده در این مدت نشان می دهد در دومین ماه زمستانی سال ۱۴۰۰ از سرعت تورم در کشور کاسته شده اما هنوز بالای دو درصد قرار دارد.

تورم ماهانه در بهمن ماه ۱۴۰۰ از سوی مرکز آمار برابر با ۲.۱ درصد عنوان شده است.

در این گزارش اکوایران به بررسی ابعاد و جزئیات دیگر تورم بهمن ۱۴۰۰ پرداخته ایم.