در کتاب های تاریخ مدرسه گفته می شد رضا شاه علاقه داشت به آلمان ها نزدیک شود. دلیل اینکه چرا رضا شاه به آلمان علاقه داشت به طور کامل باز نمی شد.

 رضا نیازمند مدیر صنعتی ایران در قبل از انقلاب توضیح می دهد: رضا شاه از همکاری با آلمان ها به دنبال چه بوده است؟او در مدرسه آلمان ها درس خوانده و به چشم خود دیده طرح ها و نقشه های آن زمان برای اقتصاد ایران چه بوده؛ علاوه بر این اگر علاقه مند هستید بدانید نساجی مازنداران چگونه از جنگ جهانی دوم نجات یافت این گفت و گو را تماشا کنید.