با این که بارها آثار مخرب کنترل و سرکوب قیمت‌ها در کشورهای مختلف تجربه شده، دوباره زمزمه‌های کنترل قیمت‌ها در ایالات متحده به گوش می‌رسد. موضوعی که اعتراض اقتصاددانان و فعالان رسانه‌ای حوزه علم اقتصاد را در پی داشته است. آیا بایدن این بار هم به اصول علم اقتصاد پشت می‌کند و به سرکوب و کنترل قیمت‌ها ادامه می‌دهد؟