او سهم بانک‌های وزارت اقتصاد از کل سپرده‌های بانکی را هم اعلام کرد.