به گزارش اکوایران تورم نقطه به نقطه اقلام صادراتی ایران بر مبنای ارزش ریالی آن در زمستان 1400 بالغ بر 116 درصد به ثبت رسیده است، که نسبت به فصل گذشته خود 23 درصد کاهش یافته است. این در حالیست که تورم نقطه ای اقلام صادراتی در زمستان بر مبنای ارزش دلاری تنها حدود 5 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد حتی تورم فصلی زمستان بر مبنای دلاری آن منفی به ثبت رسیده است. بر اساس آمار ها تورم اقلام صادراتی در زمستان 1400 بسیار کمتر از تورم اقلام وارداتی بوده است که به معنی تغییرات بالا در رابطه مبادله برای اقتصاد ایران است.  

کاهش تورم فصلی

تورم فصلی کالاهای صادراتی در زمستان سال گذشته بالغ بر 20 درصد به ثبت رسیده است، به بیان دیگر میانگین وزنی اقلام صادر شده از اقتصاد ایران در زمستان سال 1400 نسبت به پاییز 20.1 درصد برآورد شده است که نسبت به تورم فصلی رقم خورده در پاییز 11 درصد کاهش داشته است. همچنین تورم فصلی صادراتی زمستان بر مبنای دلاری منفی 1 درصد به ثبت رسیده است در حالی که تورم فصلی دلاری پاییز مثبت 1.5 درصد بوده است، این امر  بیانگر ارزان تر شدن کالا های ایرانی برای خارجیان در زمستان 1400 است.

تورم فصلی گروه « فلزات معمولی و مصنوعات آن ها» در زمستان 4.3 درصد برآورده شده است، تورم این گروه پایین ترین نرخ به ثبت رسیده در میان تمامی گروه ها صادراتی است. بیشترین تورم نیز با 48.9 درصد به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های قیمتی» تعلق دارد.

photo_2022-06-14_12-42-51

116 درصد تورم نقطه ای

تورم نقطه به نقطه اقلام صادراتی در زمستان گذشته 116.3 درصد به ثبت رسیده است، این امر بدین معنی است که میانگین سطح عمومی قیمت کالاهای صادراتی از کشور در زمستان 1400 نسبت به زمستان 99 بالغ بر 116 درصد افزایش داشته است که نسبت به فصل پاییز 23 درصد کاهش را تجربه کرده است. همچنین این نرخ تورم بر مبنای دلاری در زمستان تنها 5 درصد به ثبت رسیده است.

کمترین تورم به ثبت رسیده در گروه کالا های صادراتی متعلق به گروه« مواد پلاستیکی و اشیا ساخته شده از آن» با نرخ 16.2 درصد است. تورم نقطه ای گروه« آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی و سینماتوگرافی» 395 درصد برآورد شده است، این نرخ تورم بالاترین نرخ به ثبت رسیده در میان تمامی گروه ها در زمستان 1400 است.

تورم سالانه برای اقلام صادراتی

تورم سالانه کالاهای صادراتی در زمستان سال گذشته 142.8 درصد برآورده شده است، به بیان دیگر میانگین سطح بهای اقلام صادراتی در چهار فصل منتهی زمستان 1400 نسبت به میانگین سطح بهای اقلام صادراتی در چهار فصل منتهی به زمستان 99 بالغ بر 142 درصد افرایش یافته است. این در حالیست که همین شاخص تورمی در پاییز سال گذشته 169 درصد به ثبت رسیده بود. همچنین تورم سالانه بر مبنای دلاری آن در زمستان سال گذشته 11.6 درصد به برآورد شده است که نسبت به پاییز کاهش جزئی را تجربه کرده است.

به طور کلی می توان گفت که مصرف کنندگان خارجی کالا های ایرانی در مقیاس تورم نقطه به نقطه و سالانه افزایش قیمت بسیار کمی متحمل شده و حتی تورم فصلی برای آنان منفی بوده است که می تواند به معنی ارزان تر شدن کالای ایرانی برای آنان باشد.  

photo_2022-06-14_12-42-41