موازی کاری آماری همواره طی سال‌های گذشته محل اختلاف دو این دو دستگاه بوده است و انتشار آمار رشد اقتصادی توسط این دو نهاد، باعث شده در کمتر از یک هفته دو دمای متفاوت از وضعیت اقتصادی کشور گزارش شود. 

در اکوایران با سپیده صالحی مدیرکل حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران گفت و گو کردیم.

او با تاکید بر اینکه مرجع رسمی اعلام رشد اقتصادی مرکز آمار ایران است، گفت: داده‌های مرکز آمار ایران از این متغیر، به واقعیت نزدیک‌تر است.

رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت، طبق اعلام مرکز آمار ایران ۴.۳ درصد و طبق اعلام بانک مرکزی ۴.۴ درصد اعلام شد.