به گزارش اکوایران بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از وضعیت تولید 280 شرکت بورسی که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را بر عهده دارند، رشد تولید صنایع در اردیبهشت امسال منفی 0.2 درصد به ثبت رسیده است. با وجود اینکه نسبت به فروردین ماه کمی وضعیت بهبود یافته است و از شدت منفی بودن کاسته شده است، هچنان مانند پنج ماهه گذشته رشد منفی برآورد شده است. با توجه به اینکه آمار مربوط به رشد اقتصادی با وقفه چند ماهه منتشر می شود، بررسی وضعیت تولید شرکت های بورسی می تواند تصویر تحولات اقتصاد کشور را سریع تر به ما منتقل کند که این امر می تواند بسیار در تحلیل و تصمیم گیری ها اثر گذار باشد. از همین رو در این گزارش به بررسی رشد تولید صنایع در چند ماه گذشته پرداخته شده است.

رشد تولید همچنان منفی

رشد صنعتی شرکت های بورسی در اردیبهشت سال جاری منفی 0.2 درصد به ثبت رسیده است، به بیان دیگر شاخص تولید صنعتی در اردیبهشت 1401 نسبت به اردیبهشت 1400 رشد منفی را تجربه کرده و مقدار تولید کمتر شده است. این رقم در ماه گذشته منفی 5.8 درصد بوده است. با وجود اینکه از نطر نرخ رشد در اردیبهشت نسبت به فروردین وضعیت صنایع شرکت های بورسی کمی بهبود یافته است اما همچنین این نرخ منفی است و تنها از شدت منفی بودن آن کاسته شده است.

بررسی ها نشان می دهد وضعیت رشد صنایع در نیمه دوم سال 1400 وضعیت خوبی را تجربه نکرده است و میانگین آن تقریبا در 6 ماهه دوم سال گذشته صفر درصد بوده است، بر اساس آمار از دی ماه سال گذشته رشد منفی شده و این روند تا کنون هم ادامه دار بوده است. این در حالیست که از خرداد 99 رشد این شاخص در وضعیت مناسبی قرار داشته و اعداد رشد بالایی را به ثبت رسانده است. چنانچه وضعیت کنونی رشد ادامه یابد در ماه های آتی با کاهش رشد بیشتر تولید در صنعت مواجه خواهیم بود.

photo_2022-06-20_12-09-52

بهبود در وضعیت تولید خودرو

بالاترین نرخ رشد در میان صنایع مختلف، گروه ماشین آلات و تجهیزات است، رشد این گروه در اردیبهشت امسال 25.8 درصد به ثبت رسیده است. رشد گروه ماشین آلات در فروردین هم بالغ بر 15 درصد بوده است، از همین حیث می توان گفت در میان تمامی گروه ها صنایع این گروه در سال 1401 وضعیت بهتری از نظر رشد تولید داشته است.

 اما جایگاه بهترین گروه از نظر بهبود وضعیت در اردیبهشت نسبت به فروردین به خودرو سازی و قطعات تعلق دارد. رشد این گروه در اولین ماه سال جاری منفی 26 درصد به ثبت رسیده بود که بدترین رشد در فروردین ماه بوده است، اما اکنون رشد خودرو سازی و قطعات در اردیبهشت ماه مثبت 7.9 درصد برآورد که در میان تمامی گروه ها بهترین رشد نسبت به فروردین را داشته است.

اما در میان صنایع گروه صنایع غذایی وضعیت بسیار بدی را در سال 1401 تجربه می کند، رشد این گروه در هر دو ماه ابتدایی سال منفی به ثبت رسیده است. رشد گروه صنایع غذایی در فروردین و اردیبهشت سال جاری به ترتیب منفی 20.5 و منفی 22.5 درصد برآورد شده است. منظر دو ماهه این گروه بدترین وضعیت رشد را داشته است. همچنین گروه های فرآورده های نفتی، محصولات کاغذی و صنایع غذایی محدود گروه هایی هستند که وضعیت رشد آن در اردیبهشت نسبت به فروردین ماه بدتر شده است.

photo_2022-06-20_12-09-59