به گزارش اکو ایران، تورم نقطه ای کشور در تیرماه به 54.04 درصد رسیده که در بازه 26 ساله بی سابقه بوده است. رکوردزنی تورم در این مدت را می توان به حذف ارز 4 هزار و 200 تومان و رشد قیمت کالاهای خوراکی مرتبط دانست. 

به همین علت برخی از اقتصاددانان معتقدند این تورم در کشور ماندگار نبوده و با تخلیه تورم از کالاهای خوراکی دوباره سرعت رشد قیمت به مسیر اولیه باز خواهد گشت. این در حالی است که البته در برخی گروه های غیر خوراکی مانند مسکن تورم سیری صعودی را رقم زده است.

تورم

رکوردزنی تورم مسکن در تیر 1401

همواره مرکز آمار در هر ماه روندی را از وضعیت تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده منتشر می کند. این شاخص در گروه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و وزن هر گروه کالایی در رشد قیمت ها ارزیابی می شود. در همین خصوص بررسی تورم نقطه ای مسکن (مقایسه قیمت ها با موقعیت مشابه خود در سال گذشته) در تیرماه نشان می دهد این متغیر به 31.8 درصد رسیده و تقریبا معادل با خرداد ماه در بالاترین سطح ده ساله قرار گرفته است.

روند رشد نقطه ای بخش اجاره نیز نشان می دهد عامل مهم رشد قیمت ها در بخش مسکن، تورم اجاره بوده که در تیر ماه به 31.4 درصد رسیده و در کنار بخش مسکن رکورددار یک دهه بوده است.

درمرور روندهای آماری این شاخص ها مشاهده می شود رشد قیمت ها در بخش مسکن تقریبا از ابتدای سال 1396 شروع شده و همچنان تا چهارمین ماه امسال ادامه داشته است. به عبارت دیگر تب تورمی ای که مسکن در آغاز سال 96 آغاز کرده هنوز فروکش نکرده است. این افزایش قیمت ها در بعد تورم سالانه مسکن نیز مشاهده می شود. 

تورم

رکوردزنی تورم کل مسکن در تیر 1401

تورم میانگین یا دوازده ماهه به رشد متوسط شاخص قیمت مصرف کننده در دوازده ماه منتهی به هر ماه نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته دلالت دارد. برخی به علت حافظه بالای تورم این شاخص را از مهم دانسته و معتقدند رصد تغییرات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین رابطه تورم کل مسکن و اجاره به ترتیبت در تیر ماه برابر با 28.2 درصد و 27.9 درصد به ثبت رسیده است.

در خرداد ماه سال گذشته بیشترین سطح این شاخص ثبت شده بود که برابر با 28.8 درصد برای مسکن و 28.6 درصد برای اجاره رقم خورده بود. در ماه های بعد این روند در حال کاهشی جزئی بوده که این مسیر تداوم پیدا نکرده و دوباره در سال جاری صعودی شده است.

برخی از تحلیل گران معتقدند همسویی جهت رشد تورم نقطه ای و تورم میانگین در بخش مسکن علامتی از مسیر فزاینده رشد قمیت ها در این ماه بوده که می تواند افزایش تورم را دربازه های آتی نیز به همراه داشته باشد.

وزن بالای مسکن در تورم کل

طبق داده های مرکز آمار وزن مسکن در محاسبه تورم برابر با 31.12 درصد در ماه تیر بوده است. بنابراین برآورد می شود از تورم 54 درصدی این ماه، 9.9 درصد آن به علت رشد قیمت ها در مسکن بوده که تقریبا یک پنجم کل تورم نقطه ای در این مقطع بوده است.

سهم بالای این رشد نیز به اجاره تعلق داشته که 9.64 درصد ارزیابی می شود. به بیان دیگر رشد قیمت در بخش اجاره ها یکی از عوامل مهم در تورم مسکن و در نهایت در تورم اجاره بوده که سهم بالای آن در 10 سال گذشته سابقه نداشته است.

تورم