به گزارش اکوایران بررسی ها نشان می دهد به طور کلی نرخ مشارکت اقتصادی در این 25 سال روندی افزایشی داشته است، تا حدودی بهبودی جمعیت فعال اقتصادی در سالیان گذشته را می توان ناشی از افزایش مشارکت زنان نسبت به دهه 70 در ایران دانست. همچنین نرخ بیکاری به ثبت رسیده در سال 1400 پایین ترین نرخ بیکاری به ثبت رسیده از سال 76 تا کنون است. در این گزارش به بررسی نرخ مشارکت اقثصادی در 25 سال گذشته پرداخته شده است.

مشارکت اقتصادی رو به صعود

میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در 25 سال گذشته 38.8 درصد برآورد شده است، به بیان ساده تر از سال 76 تا سال 1400 به طور میانگین حدود 38 درصد از جمعیت حاضر در سن اقتصادی، جویای کار و مایل به شاغل شدن بوده اند. نرخ مشارکت اقتصادی در سال 76 یا همان سال ابتدایی دولت اصلاحات 34 درصد بوده است، این در حالیست که در سال پایانی دولت سید محمد خاتمی این نرخ به 41 درصد رسیده است. به عقیده برخی از اقتصاددانان افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را می توان از زاویه ای به عنوان امیدوار شدن جامعه به فضای اقتصادی و پویا تر شدن مردم نیز تلقی کرد، ازهمین حیث افزایش مشارکت اقتصادی از سال 76 تا 84 را می توان به دلیل بهبود شرایط اقتصادی و همچنین رشد های اقتصادی مناسب به ثبت رسیده در آن سال ها دانست.

افت در شاخص مشارکت

از سال 85 روند نزولی در نرخ مشارکت اقتصادی آغاز شد و  تا سال 93 نیز ادامه یافت. به بیان دیگر نرخ مشارکت اقتصادی از 41 درصد در سال 84 به حدود 37 درصد در سال 93 رسید. عکس نکته ای که در سطور بالا گفته شد در این بازه زمانی صدق می کند، در سال های دولت نهم و دهم به علت رشد های نه چندان جالب اقتصادی و بدبینی به فضای اقتصاد، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است.

از سال 94 بار دیگر روند صعودی در این شاخص آغاز شد و این نرخ در سال 97 به 40.5 درصد رسید. در سال 98 این نرخ به بالای 44 هم رسید اما این افزایش در نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل تغییر سن اشتغال و برخی محاسبات مرکز آمار بوده است. طبق آخرین آمار های اقتصادی این نرخ با اهمیت در حوزه کلان از 41.3 درصد در سال 99 کاهش یافته و به کانال 40 درصد وارد شده است.

photo_2022-06-10_16-24-09