داده های جدید مرکز آمار ایران از تولید ناخالص حقیقی ایران در سال 1400 نشان می‌دهد: رشد انباشت سرمایه ناخالص در سال گذشته 3.9 درصد بوده است. 

این شاخص در سال 99 حدود 3.7 درصد بوده و رشد انباشت سرمایه در کشور در سال های 97 و 98 منفی به ثبت رسیده بود. به عبارت دیگر در دو سال پس از شروع دور جدید تحریم ها و خروج آمریکا از برجام رشد سرمایه گذاری ناخالص در اقتصاد کشور حدود منفی 18 درصد بوده است (در هر دو سال 97 و 98). 

انباشت سرمایه چیست؟ 

انباشت سرمایه در اقتصاد کلان نه به معنای انتقال سرمایه، بلکه به معنای خلق سرمایه یا ثروت جدید در یک اقتصاد است که به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته می شود. انباشت سرمایه به دو جزء سرمایه گذاری در ماشین آلات و سرمایه گذاری در ساختمان تفکیک می‌شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

 

 


همچنین بخوانید؛

پس‌انداز یزدی ها بیشتر است یا اصفهانی ها ؟