مهم‌ترین موانع صنعتی شدن ایران چیست؟ چرا صنایع ساخت و کارخانه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارند؟

میهمان: برزین جعفرتاش

پادکست اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران را می‌توانید از‌ کست‌باکس و سایر پادگیرها بشنوید.

این قسمت با همکاری رسانه اکوایران تهیه شده است.