به گزارش اکو ایران، درآمد های مالیاتی در بودجه ی پیشنهادی سال 1401 حدود 532 هزار میلیارد تومان خواهد بود، این مقدار درآمد مالیاتی پیشنهادی در بودجه سال آینده نسبت به درآمد های مالیاتی سال جاری که 329 هزار میلیارد تومان است، 61 درصد رشد داشته است. طبق لایحه بودجه کشور درآمد های مالیاتی به پنج بخش تقسیم شده اند. در این لایحه بیشترین رشد در حوزه اشخاص حقوقی بوده و کمترین میزان رشد مالیات بر ثروت بوده است. درآمدهای این بخش نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

حداکثر بار مالیاتی بر دوش اشخاص حقوقی

photo_۲۰۲۱-۱۲-۱۷_۱۵-۲۰-۰۳یکی از ردیف های مالیات ستانی دولت اخذ مالیات از اشخاص حقوقی است. این اشخاص شامل دو بخش دولت و غیر دولت می شوند.

برای سال آینده درآمدهای مالیاتی این با  126 درصد رشد روبرو شده که بیشترین درصد افزایش نسبت به سایر بخش های دیگر در حوزه درآمد های مالیاتی است.

البته در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی، بخش مالیات بر اشخاص حقوقی غیر دولتی با افزایش 145 درصدی بیشترین نرخ رشد را در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی داشته است . این به معنی افزایش بیشتر مالیات در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی خواهد بود

کاهش مالیات بر ثروت

مالیات بر ثروت از دیگر بخش های درآمد های مالیاتی است که نه تنها در بودجه سال آینده رشد نداشته است بلکه با 20 درصد کاهش، بیشترین مقدار کاهش را در میان بند های مختلف درآمد های مالیاتی داشته است.

عمده بخش های مختلف بند مالیات بر ثروت در بودجه پیشنهادی سال آینده یا کاهشی بوده است یا تقریبا بدون تغییر بوده اند. در میان بخش های مختلف مالیات بر ثروت، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی 32 درصد کاهش داشته است از مالیات بر خودرو های گران قیمت نیز 24 درصد کاسته شده است. و تنها برای مالیات بر ارث و نقل و انتقال املاک در سال آینده پیش بینی افزایش درآمد شده است.

 نکته جالب در این بخش پیش بینی درآمد ناشی از مالیات بر واحد های خالی و واحد های مسکونی گران قیمت است. در سال آینده مالیات این دو بند تقریبا بدون تغییر بوده است، یکی از دلایل این که نرخ رشد کسب درآمد از این دو بخش برای سال آینده تغیر نکرده ممکن است این باشد که دولت در سال جاری با وجود تبلیغات گسترده و مانور روی این نوع مالیات نتوانسته میزان درآمد لازم از مالیات بر واحد های مسکونی گران قیمت و واحد های مسکونی خالی را کسب کند به همین دلیل نرخ افزایش درآمد آن را در سال آینده بدون تغییر قرار داده است.

photo_۲۰۲۱-۱۲-۱۷_۱۵-۲۰-۰۲

تعدیل  مالیات ستانی از نقل و انتقالات سهام

یکی دیگر از بخش های بند مالیات بر ثروت،  بخش مالیات بر نقل و انتقال سهام است.کسب درآمد از این بخش در سال آینده  با کاهش تقریبا 39 درصدی همراه بوده که بیشترین درصد کاهش در میان بخش های مختلف مالیات بر ثروت است علت آن هم می تواند این باشد که برآورد دولت عدم رونق  برای بازار سهام در سال آتی است. زیرا درآمدهای این بخش نسبت به امسال کاهش یافته است. با این حساب می توان گفت دولت تصور می کند نقل و انتقال سهام در سال بعد کمتر از سال جاری باشد.

افزایش مالیات بر واردات، درآمد‌ها، کالا و خدمات

پیش بینی درآمد مالیاتی از دیگر بند های درآمد های مالیاتی افزایشی بوده اند و در کانال 43 تا 64 درصد قرار دارند. بند مالیات بر واردات در بودجه پیشنهادی سال آینده 43 درصد رشدنسبت به سال جاری داشته است، در میان بخش های مختلف آن حقوق ورودی سایر کالاها با رشد 90 درصدی و سهم 91 درصدی تاثیر گذار ترین بخش در بند مالیات بر واردات بوده است.

photo_۲۰۲۱-۱۲-۱۷_۱۵-۲۰-۰۲ (2)

 همچنین در بند مالیات بر درآمد ها و مالیات بر کالا و خدمات هر کدام به ترتیب 55 و 64 درصد در بودجه پیشنهادی رشد داشته اند. در بخش مالیات بر درآمدها نیز بخش مالیات بر مشاغل بیشترین درصد رشد و بیشترین سهم را در افزایش درآمد خواهد داشت. در بند مالیات بر کالا و خدمات با رشد 64 درصدی بعد از بند مالیات بر اشخاص حقوقی بیشترین درصد رشد را در بودجه پیشنهادی سال آینده دارد، در این بند بخش عوارض خروج از کشور با هزار و 300 درصد رشد بیشترین درصد رشد را داشته است و بخش مالیات بر کالا و خدمات با رشد 67 درصدی نسبت به سال جاری روبرو شده است. 

photo_۲۰۲۱-۱۲-۱۷_۱۵-۲۰-۰۳ (2)