امروز سازمان برنامه و بودجه از این یار ۴۶ ساله‌ جدا شد.

 اما این یک جدایی ساده نبود، نه از حیث خسارات و نه از نظر نوع جدایی. 

سازمان برنامه کسی را از دست داد که خود را وقف بودجه مملکت کرده بود و بودجه‌نویسی مدرن را به ایران آورده بود. شاید دیگر فردی در نظام برنامه‌ریزی کشور پیدا نشود که بگوید «من عاشق بودجه هستم».

از نظر نوع جدایی، هم می‌شود تقابل بدنه تصمیم‌گیر با بدنه کارشناسی را در این ماجرا دید.

«اکوایران» در مصاحبه‌ای با کردبچه، سعی کرده عملکرد این کارشناس برجسته در ۵ دهه اخیر را مرور و زوایای پنهان این جدایی را آشکار کند.