از طرفی انباشت مطالبات، نظام حقوقی و قراردادی یک جانبه و‌ناکارآمد و از سویی دیگر بی‌توجهی به توسعه ساخت داخل و کاهش صادرات کالا و خدمات، ضربه نهایی را به این بخش استراتژیک وارد کرده است.

در  حقیقت بسیاری از کارشناسان صنعت برق معتقدند: وزارت نیرو و دستگاه‌های زیربط آن، دغدغه‌ای از خلق بدهی‌های جدید و ‌تولید قراردادهای یک طرفه که ریسک آن تماما برعهده بخش خصوصی است، ندارند. به اعتقاد آنها این مساله، یکی از رویکردهای نگران‌کننده در این حوزه از صنعت است.

 البته «سندیکای صنعت برق ایران» سالهاست تلاش کرده تا بتواند دست آوردی مورد انتظار و ملموس برای این بخش داشته باشد. اما سوال اینجاست که «چرا با همه تلاش‌ها و پیگیری‌ها، همچنان حال سازندگان تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق خوب نبوده و هر روز این بخش از صنعت با چالش‌های بیشتری از گذشته دست و‌پنجه نرم می کند؟

«پیام باقری، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران» در اکو نیروی این هفته به این پرسش پاسخ داد.