در اکوخبر امشب، به خبر پاداش گزارش دهنده های تخلفات بورسی و همینطور اطلاعیه سفارت ایران در اوکراین نیز پرداختیم.