امروز که وزیر صمت با ترفند ابراهیم رئیسی، از مهلکه استیضاح دور شد، خبرگزاری تسنیم جدال دو معاونت از این وزارتخانه را علنی کرد؛ جدالی که با انتشار نامه داخلی معاون کسب و کار وزارت صمت خطاب به معاون حمل و نقل این وزارتخانه، درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو افشا شد. این وزارت صمت با همه چالش ها و حاشیه هایش، دولت رئیسی را نیز بر آن داشت تا تدوین لایحه تفکیک را در دستور کار قرار دهد؛ لایحه ای که قرار است در دو ماه آینده به مجلس تقدیم شود تا بخش صنعت و بازرگانی را تفکیک و به دو وزارتخانه مجزا تبدیل کند.

مذاکره غیرمستقیم ایران و آمریکا در قطر

علی باقری کنی و رابرت مالی مذاکره کنندگان ارشد ایران و آمریکا، در قطر به توقف سه ماهه مذاکرات پایان دادند و گفت و گوهای غیرمستقیم را از سر گرفتند. انریکه مورا واسطه انتقال پیام در دور اول مذاکرات قطر است.

ادعای وزیر ارتباطات درباره کیفیت اینترنت ایران

وزیر ارتباطات تاکید کرد که دریک سال گذشته کیفیت اینترنت کاهش پیدا نکرد و بدتر نشد.