معاون وزیر نفت اعلام کرده که سهمیه بنزین سه هزار تومانی موجود در کارت های شخصی از ۲۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر در ماه کاهش یافته است. 

رییس شورای فقهی بانک مرکزی از بازنگری در نحوه تعیین سود بانکی خبر داده است. 

مصباحی مقدم گفته قراردادهایی که بانک ها با مشتریان می بندند، پیچیده است. قراردادهای شرعی باید شفاف، روشن و برای همه قابل فهم باشد.