برنامه اکوخبر

کاری از بانک مرکزی ساخته نیست!

بانک مرکزی در واکنش به خبری که این روزها زیاد در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته اعلام کرد که تامین ریال از منابع بانک مرکزی به پشتوانه ارزهای مسدودی، موجب رشد پایه پولی و نقدینگی شده، اما سیاستگذار پولی در این باره ناچار به اجرای نص صریح قانونه! باید پول چاپ کند!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد