برنامه اکوخبر

فروش ۸ میلیارد سهام عدالت از ناچاری

وزارت اقتصاد در گزارشی وضعیت سهام عدالت موجود در دست مردم را تشریح کرده است.

چند خانوار اقدام به فروش سهام عدالت کردند؟

کمتر کسی سال‌های اولیه اجرای پروژه سهام عدالت را که موضوع سهامدار کردن مردم را مطرح می کرد، فراموش کرده، طرحی که بر اساس آن  قرار بود مردم ایران سهامداران دارایی‌های کشور باشند؛ اما در حال حاضر شرایط به شکلی پیش رفته که خیلی از این سهامدارا که از اقشار خاص درآمدی کشور هم هستند، سهام عدالت خودشان را بابت فشار معیشتی به فروش رساندند؛ این خبر را وزارت اقتصاد در گزارشی منتشر کرده، وزارت اقتصاد در این گزار گفته اگرچه انتقال مدیریت سهام عدالت به صاحبان این سهام یکی از آمال اقتصادی کشور بوده اما در حال حاضر بخش عمده‌ای از صاحبان این سهام، قادر به نگهداری آن نبوده و برای گذران زندگی آن را به فروش رسانده‌اند. وزارت اقتصاد گفته ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از سهامداران عدالت، بیش از ۸ میلیارد برگه سهام متعلق به خودشان را به ارزش بیشتر از ۱۳ هزار میلیاردتومان را فروختند تا فشار معیشتی ناشی از کرونا را جبران کنند. به گفته وزارت اقتصاد، این رقم با توجه به فشار معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال جاری برای تأمین هزینه‌های زندگی خانوارهای ذیربط، بسیار ارزشمند بوده؛ هرچند به دلیل این آزادسازی فشار قابل توجهی به بازار سرمایه وارد شده. اینطور که در گزارش وزارت اقتصاد آمده در انتهای سال ۹۹ رقمی بالغ بر ۴, هزار میلیارد و ۳۰۰ تومان در قالب بخشی از سود سهام عدالت در سال ۹۸ به حساب بیش از ۴۳ میلیون نفر از سهامداران مذکور اعم از مستقیم و غیرمستقیم پرداخت شده اما به هر حال خانوارهای زیادی اقدام به فروش سهام خودشان کردند البته وزارت اقتصاد وعده داده که در آینده‌ای نزدیک، گزارش جامعی از روند آزادسازی سهام عدالت را تهیه کند و بیشتر در مورد شرایط فروش و مدیریت این سهم ها اطلاع رسانی کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد