برنامه اکوخبر

پیش‌بینی تورم امسال

صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه‌ای به پیش‌بینی وضعیت شاخص‌های مختلف اقتصاد ایران پرداخته از تورم تا بیکاری.

پیش‌بینی که جالب و در مواردی امیدوارکننده به نظر می‌رسد.

خوشبینی صندوق بین المللی پول از وضعیت عیران

صندوق بین المللی پول به تازگی گزارش بازبینی شده خودش از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف به روز کرده و گویا قسمت مربوط به ایران تغییرات قابل توجهی داشته،  در گزارش جدید صندوق بین المللی پول پیش بینی شده در سال جاری رشد اقتصادی ایران بیشتر از سال قبل میشود. این نهاد که قبلا با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و شیوع گسترده کرونا پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی پنج درصد باشد، در گزارش جدید خود رشد نهایی ایران را در سال قبل  با یک اصلاح قابل توجه، ۱.۵ درصد اعلام کرده.  اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ با رشد منفی مواجه شده بود، در واقع اقتصاد ایران در این سال ها به ترتیب حدود  ۶.۵ و ۵.۵ درصد کوچک‌تر شده بود و صندوق بین المللی پول نتیجه گرفته که به این ترتیب رکود اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ رسما تمام شده. همین خوش بینی را در تخمین میزان تورمی که برای سال آینده پیش بینی شده می بینیم. در واقع می بینیم که صندوق بین المللی پول روی عقیده اش درباره کاهشی شدن نرخ تورم ایران پافشاری می کند.  این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۶.۵ درصد پیش‌بینی کرده که ۱.۵ درصد از برآورد قبلیش بیشتر است. صندوق بین المللی پول هم چنین اعلام کرده که با از سر گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۲ شاهد تورم ۲۷.۵ درصدی تو ایران خواهیم بود. این یعنی تو سال ۲۰۲۲ می رسیم به نزدیکی های وضعیت سال ۲۰۱۹ چون بر اساس گزارش های رسمی ایران در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب تورم های ۲۶ و ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود. یک نکته جالب توجه دیگر هم در گزارش صندوق دیده میشود اینکه طبق اعلام صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری امسال ایران ۱۱.۲ درصد و نرخ بیکاری سال آینده ۱۱.۷ درصد خواهد بود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد