برنامه اکوخبر

صرافی‌ها در آستانه یک تغییر بزرگ؟

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها که در شورای پول و اعتبار مطرح شده بود ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت شرکت های صرافی وابسته به موسسات اعتباری و شرکت های صرافی تضامنی در استان تهران و شهرهای بزرگ مثل اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه ۲۵۰ میلیارد ریال در سایر شهرها ۱۳۰ میلیارد ریال تعیین شده است. این مبلغ در دستورالعمل قبلی برای تهران و شهرهای بزرگ ۴۰ میلیارد ریال و در سایر شهرها هم ۲۰ میلیارد ریال تعیین شده بوده. اما دیگر تغییرات در این اصلاحیه چه مواردی را شامل می شود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد