برنامه اکوخبر

مانع جدید بر سر راه توافق هسته ای

ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اسفند ماه سال گذشته به توافقی برای ارائه دسترسی داوطلبانه از سوی ایران به دو مکان مشخص شده و تسهیل فعالیت های راستی آزمایی آژانس رسیدند.

این توافق چند هفته پیش به مدت یک ماه دیگر تا تاریخ ۲۴ ژوئن مصادف با سوم تیر ماه تمدید شد.

اما آژانس بین المللی انرژی اتمی هنوز پاسخی از ایران برای تمدید این قرارداد دریافت نکرده است. این اقدام چه آینده ای را برای برجام رقم می زند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد