برنامه اکوخبر

نقش کمیته جدید برجامی

آخرین خبرهایی که از مذاکرات وین به گوش می رسد از اضافه شدن دو نماینده از تیم ابراهیم رئیسی به کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۴+۱ خبر می دهد و به این ترتیب تعداد افراد این کمیته ۷ نفره خواهد شد. برخی معتقدند ترکیب تیم مذاکره کننده به نفع اصولگرایان مخالف برجام است و از این پس باید منتظر خروجی این کمیته بود.

در داخل کشور برخی صحبت های عراقچی مبنی بر اینکه به اندازه کافی مذاکره کردیم و الان زمان تصمیم گیری است را به عنوان کفایت مذاکرات تعبیر کرده و به نوعی امیدی به .توافق ندارند، اما در سطح بین المللی خبرهای متفاوتی به گوش می رسد

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد