برنامه اکوخبر

اولین اقدام حقوقی ایران علیه بحرین

رسیدگی به بزرگ ترین پرونده پولشویی در تاریخ بحرین به اتمام رسید و دادگاه عالی بحرین بانک المستقبل بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخته و برای ۶ نفر حکم صادر کرده است.

دادستانی بحرین این بانک ها را به اتهام تلاش برای پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم کرد. روزنامه بحرینی الوطن به نقل از دادستان این کشور نوشت بانک مرکزی ایران و دیگر بانک ها هرکدام یک میلیارد دینار بحرین، تقریبا معادل ۲ میلیون و ۶۵۲ هزار دلار آمریکا جریمه شده اند.

حالا بانک مرکزی ایران به استناد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که در سال ۸۲ مصوب شده، اقدام حقوقی علیه دولت بحرین را شروع کرده تا بتواندمنابع خودش در این کشور را برگرداند. همچنین امروز اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اخبار منتشر شده گفت اقدام دولت و دستگاه قضایی بحرین علیه بانک مرکزی ایران که از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بین المللی و مردود است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد