برنامه اکوخبر

سهم فایزر و مدرنا از سیل واکسن ها

با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در کشور مجددا رکورد تزریق روزانه شکسته شد.

در شبانه روز گذشته ۱ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۲۰۵ دوز واکسن کرونا تزریق شده که موید سرعت گرفتن روند واکسیناسیون است.

اما آخرین خبرها از واردات واکسن های فایزر و مدرنا چیست؟ سخنگوی وزارت خارجه امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت هیچ خط قرمزی برای واردات واکسن وجود ندارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد