برنامه اکوخبر

بانک مرکزی آمریکا بازارها را غافلگیر می‌کند؟

در هفته گذشته آمار خرده فروشی و تولیدات صنعتی چین نا امید کننده منتشر شد.اثر این داده ها بر بازار چه بود؟

 در آمریکا هم داده‌های تورمی و خرده فروشی در تناقض با یکدیگر انتشار یافت. اما علت چیست؟

دلیل ریزش مهم ترین شاخص های بورسی آمریکا چه بود؟

مهم ترین رویداد در این هفته برگزاری جلسه فدرال رزرو است. اما این رویداد چه اثری بر بازار ها دارد؟مهم ترین داده های آماری این هفته کدامند؟

اکو ایران در گفت و گویی با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به تمامی این سوالات پاسخ داده است.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد