برنامه اکوخبر

اثبات برادری باکو و آنکارا در مرز ایران

همزمان با بروز تنش ها در روابط ایران و آذربایجان، پینار کارا، سخنگوی وزارت دفاع ملی ترکیه در سخنانی از برگزاری مانور برادری ثابت قدم ۲۰۲۱ با مشارکت ترکیه و آذربایجان خبر داده است.

او هدف این رزمایش را توسعه دوستی، همکاری و هماهنگی بین نیروهای زمینی ترکیه و آذربایجان اعلام کرده است.

 سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در نشست خبری خود گفت روابط ایران و جمهوری آذربایجان همواره از روند رشد و گسترش برخوردار بوده است. در دوران چند ماه اخیر و در جنگ و بعد از آن ایران همواره سیاست اصولی خود را پیگیری کرده و از هیچ کمکی به برادران خود در آذربایجان دریغ نکرده است.

 خطیب زاده همچنین رفتار با رانندگان ایرانی را دوستانه و در راستای حسن همجواری ندانست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد