موضوعی که جدید نیست اما در دو روز گذشته عنوان یک مصوبه جدید مجلس یازدهم در فضای مجازی منتشر شده است. برخی نمایندگان مجلس و سخنگوی شورای نگهبان نیز موید تصویب قانون جدیدی در مجلس در این زمینه را تکذیب کرده‌اند. واقعیت این است که این مصوبه  مربوط به اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که آئین نامه اجرایی آن در سال ۹۸ پس از چندین سال کشو قوس میان مجلس، شورای نگهیان و مجمع تشخیص توسط ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شد.