به گزارش اکوایران،‌ با رسیدن به ایام پایانی سال و فرارسیدن فصل زمستان، هرساله یکی از دغدغه های کارگران مبلغ عیدی پرداختی برای سال آینده می باشد. بر اساس قانون کار میزان عیدی کارگران حداقل دو برابر پایه حقوقشان است به شرطی که این میزان از سه برابر حداقل دستمزد تجاوز نکند. به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، با توجه به اینکه حداقل حقوق برای یک ماه در سال جاری مبلغ ۲ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۴۵۹ تومان است، بنابراین حداقل عیدی کارگران نیز امسال برای کارگری که یک سال کارکرده، مبلغ ۵ میلیون و۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان و حداکثر آن نیز ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان تعیین شده است. پرداخت عیدی کامل به شرطی انجام می شود که کارگر یک سال کامل برای کارفرما کار کرده باشد و گرنه برای هر ماهی که کار کرده به میزان یک دوازدهم عیدی سالانه و به ازای هر روز، یک ۳۶۵ ام عیدی را دریافت می کند. اما یک سوال مهم آن است که کسانی که کمتر از یک سال کارکرده اند، چه میزان عیدی دریافت می کنند؟ میزان عیدی پرداختی از سمت کارفرما در جدول زیر بر اساس مدت کارکرد مشخص شده است.

توفیقی در مورد اینکه چه تعداد کارگر بیمه شده داریم نیز گفت: تعداد کارگران بیمه شده اصلی در کشور 14.8 میلیون نفر هستند و حدود 3 میلیون نفر نیز کارگر غیر بیمه ایی در کشور کار می کنند که در مجموع 17.8 میلیون کارگر در کشور وجود دارد. اما در این بین یک سوال بدون پاسخ ماند که چه کسانی سقف عیدی را دریافت می کنند؟ در این برنامه از اکو خبر نحوه پرداخت سقف عیدی به کارگران را مشاهده می کنید.