یک داستان معروف وجود دارد که تصفیه‌های سنگین استالین در جماهیر شوروی در دهه ۱۹۳۰، به حدی بود که جمعیت این کشور را کاهش داد!

مسوولان سرشماری در سال ۱۹۳۷ جمعیت کشور را ۱۶۲ میلیون نفر اعلام می کنند، در حالیکه استالین جمعیت کشور را دوسال قبلش، ۱۶۸ میلیون نفر اعلام کرده بود.

استالین این غافلگیری را تاب نیاورد و دستور تبعید به سیبری و حتی اعدام برخی کارشناسان سرشماری را داد.

نتیجه این شد که در سرشماری ۱۹۳۹ به یکباره ۱۰ میلیون نفر به جمعیت اضافه شد تا واقعیت به آنچه در ذهن رهبر شوروی می گذرد، نزدیک شود.

با وجود دستکاری در آمار و واقعیت، اتحاد جماهیر شوروی تا دهه ۶۰ یک رشد اقتصادی فابل توجه را داشت که حتی پیش بینی می شد طی ۲ دهه از آمریکا نیز سبقت بگیرد، اما چنین نشد. علتش چه بود؟

پویا جبل عاملی، اقتصاددان در این قسمت اکوپدیا به این سوال پاسخ می دهد.