قیمت‌ها در این ماه نوسانات زیادی داشتند، اما به طور کلی می‌توان گفت روند قیمتی بازار رو به بالا بوده.
نوسان بازار ارز، از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت خودروها بود.اما تقاضا برای خودرو در این ماه به کف رسیده است.
فعالان بازار معتقدند که این رکود تا پایان سال ادامه خواهد داشت و بیشتر مشغول فعالیت‌هایی مثل بستن حساب‌های پایان سال خود هستند.