شش نفر از تاجران مطرح و شناخته‌شده روسی که اخیرا از دنیا رفته‌اند، جزو فعالان صنعت نفت و گاز در روسیه بوده‌اند و در گازپروم یا لوک‌اویل فعالیت می‌کرده‌اند. دلیل این مرگ‌ها چیست؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.