بررسی طرح احیای معادن کوچک

طرح احیای معادن کوچک مقیاس که طی سال های اخیر در کانون توجه قرار گرفته، هم اکنون وارد فاز عملیاتی شده است. دست اندرکاران طرح احیای معادن کوچک معتقدند که باید معادن کوچک مقیاس بیشتری در کشور فعال شوند تا به دنبال آن شاهد افزایش تولید و اشتغال باشیم.

گزارش هفت ماهه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس نشان می دهد که از ابتدای امسال ۱۴۷ معدن در سراسر کشور راه اندازی مجدد شده است.

اکومعدن در گفت و گو با آقای سیدرضاعظیمی مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس این موارد را بررسی و موشکافی کرده است.

هرچند موضوع احیای معادن کوچک مقیاس و فعالیت های انجام شده در راستای آن طی ماه های اخیر در فضای رسانه ای مورد توجه قرار گرفته است، اما موضوع احیای معادن کوچک سابقه طولانی تری دارد و این کار در ابتدا از سوی خانه معدن ایران در چارچوب تفاهمنامه با تشکل ها و شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی در بهمن ماه ۹۶ کلید خورد. در حال حاضر این مساله مهم وارد فاز عملیاتی شده و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان بازوی اجرایی ایمیدرو در متن این موضوع قرار گرفته است .

دست اندرکاران اجرای این طرح معتقدند که باید معادن کوچک مقیاس بیشتری در کشور فعال شوند تا به دنبال آن شاهد افزایش تولید و اشتغال باشیم. از طرفی با توجه به استقرار معادن کوچک مقیاس در مناطق محروم، احیای آنها می تواند رونق اقتصادی و شغلی را در این مناطق را به همراه داشته باشد.

گزارش هفت ماهه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس نشان می دهد که از ابتدای امسال ۱۴۷ معدن در سراسر کشور راه اندازی مجدد شده است. بنا بر گزارش ارائه شده از ایمیدرو، در این مدت ۶۷۲ معدن در سراسر کشور و در قالب برنامه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس شناسایی و اولویت بندی شده اند و در قالب طرح احیا و راه اندازی مجدد معادن کوچک مقیاس در سراسر کشور، روی ۱۹۴ معدن، اقدام کلینیکی انجام شده است.

اینکه این معادن تا چه اندازه به کمبود برخی مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کمک می کنند و احیای آنها چه مزایای متعدد دیگری دارد، از یک سو و چالش هایی که از منابع و نیازهای مالی گرفته تا مشکلات زیست محیطی و سایر مسائل از سوی دیگر برای سرمایه گذاران و بهره برداران حائز اهمیت است.

اکومعدن در این برنامه در گفت و گو با سیدرضا عظیمی، مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس این موارد را مورد بررسی و موشکافی قرار داده است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد