شتاب در مسیر بومی سازی فولاد بافت

فعالیت شرکت احیا استیل فولاد بافت از یک سو با به کارگیری نیروهای متخصص در منطقه کمتر برخوردار و از سوی دیگر با استفاده از توان داخلی برای مهندسی و بومی سازی فعالیت ها، نقش مهمی در تکمیل زنجیره فولاد و توسعه اقتصادی منطقه دارد.

فولاد بافت از جمله طرح های فولادی بود که در سال ۱۳۸۶ کلنگ احداث آن بر زمین زده شد تا در آن یک واحد احیا مستقیم با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن و یک واحد تولید شمش فولاد به همین ظرفیت راه اندازی شود. اگرچه عملیات ساخت این واحد به دلیل تحریم، مسائل جانبی و کمبود نقدینگی به تعویق افتاد، اما دولت در سال ۹۵ تصمیم گرفت این طرح به بخش خصوصی واگذار شود.

در نتیجه با تزریق منابع مالی و استفاده از نیروهای متخصص، فاز اول احیا مستقیم از ابتدای سال ۹۸ به بهره برداری رسید.

در حال حاضر نزدیک به دو سال از فعالیت فاز اول می گذرد و تقریبا با ظرفیت اسمی تولید می کند. در مورد فاز دوم هم می توان گفت بر اساس ارزیابی های شرکت، تغییر محصول به دلایلی نظیر توجیه اقتصادی و تکمیل زنجیره فولاد در دستور کار قرار گرفت و قرار است، واحد احیای دوم و گندله سازی جایگزین فولادسازی شود. 

بر این اساس، هرچند پارسال مصوبه تغییر محصول از سوی سازمان مدیریت تایید و به وزارت صمت ارسال شد، ولی هنوز بعد از گذشت این مدت مورد تایید بانک مرکزی و معرفی به چین برای برقراری خط ال سی قرار نگرفته است.

اکومعدن در این برنامه در گفت و گو با عطارد گودرزی، معاون اجرایی و نظارت شرکت احیا استیل فولاد بافت به بررسی وضعیت و چالش های تولید و دستاوردهای شرکت در زمینه مهندسی و بومی سازی پرداخته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد