فولاد بناب؛ از رکوردشکنی در سال ۹۹ تا قابلیت های صادراتی

می توان گفت نزدیکی به مرزهای عراق و قابلیت های صادراتی یکی از اهداف ایجاد فولاد بناب بوده است، شرکتی که میلگرد تولیدی آن را در بازار ایران و بازار صادراتی با نام شاهین بناب می شناسند.

مجتمع فولاد صنعت بناب هم اکنون ۹ درصد ظرفیت تولید نورد کشور را به خود اختصاص داده است. 

با توجه به موقعیت شهر بناب و نزدیکی به مرز ایجاد این شرکت از دیدگاه صادراتی مدنظر قرار گرفت. اگرچه به دلیل ظرفیت پایین تولید، هنوز در ایفای نقش صادراتی با مشکلاتی مواجه است، اما شرکت در سال ۹۹ موفق به ثبت رکوردهای جدیدی در زمینه تولید شد، به طوری که در ۹ ماهه امسال رشد ۵۶ درصدی تولید نورد را تجربه کرد. همچنین شرکت قصد صادرات بخش مهمی از تولیدات به عراق را  طی سال آینده دارد. برای بررسی چشم انداز تولید این شرکت و اینکه برای دستیابی به اهداف صادراتی به کشورهای همسایه چه برنامه ریزی هایی را انجام داده است، اکو معدن در گفت گو با بابک علیزادشهیر، مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب به بررسی این موارد پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد