بررسی سه عامل عملکرد نگران کننده بازارها

در هفته ای که گذشت، سرمایه گذاران در بازارهای مالی و مواد خام یک هفته زیانبار را پشت سر گذاشتند و برخی کارشناسان معتقدند عواملی که سبب شده عملکرد بازارها منفی شود زودگذر نیستند. در گزارش امروز به شرایط حاکم بر بازارهای مختلف و علل بدبینی ها اشاره شده است

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد