آخرین بازار دیجیتال

۰۳:۰۵
در هفته گذشته آمار درآمدهای کمپانی انویدیا منتشر شد که بسیار بالاتر از انتظارات بود.