به گزارش اکو ایران، تورم در پایان اسفند 1400 به بی سابقه ترین حد خود در دهه 90 رسید. نرخ تورم کل کشور در پایان سال 1400 به 40.2 درصد رسید تا مردم ایران قرن 14 را با یکی از بالاترین نرخ های تورم در سال های اخیر سپری کنند. نرخ تورم شهری در پایان سال 39.7 درصد اعلام شده و نرخ تورم روستائیان 42.8 درصد برآورد شده است. با این حساب روستائیان بیش از خانوارهای شهری بار تورمی را به دوش کشیده اند. به نظر می رسد دلیل چنین اتفاقی افزایش قیمت کالاهای ضروری و اساسی در سال گذشته بوده است. البته گزارش مرکز آمار نشان می دهد تورم ماهانه شاخص قیمت کالاهای خوراکی و غیر خوراکی ایران در اسفند ماه به 1.3 درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته کاهشی 0.9 واحد درصدی داشته است.

تورم

کاهش سرعت ماهانه تورم در کالاهای خوراکی اسفند 1400

به طور کلی شاخص قیمت مصرف کننده در کالاهای خوراکی و غیرخوراکی را می توان در مقایسه با موقعیت مشابه خود در هر مقطع مورد ارزیابی قرار داد. براساس آمار ها و اطلاعات داده شده مرکزآمار در خصوص رشد قیمت کالاها مشاهده می شود سرعت تورم ماهانه در خوراکی ها کاهش محسوسی پیدا کرده و این کاهش تاثیر قابل توجهی در افت سرعت افزایش تورم ماهانه در کشور داشته است.

با این وجود در بخش غیر خوراکی ها افزایش سرعت قیمت ها بیشتر از سایرین به چشم می خورد. بررسی مرکز  آمار ایران از وضعیت قیمت کالاهای خوراکی و غیر خوراکی در آخرین ماه سال 1400 نشان می دهد در این مقطع بیشترین افت ماهانه تورمی مربوط به بخش میوه و خشکبار بوده است. در همین رابطه تورم ماهانه میوه و خشکبار در اسفند 1400 برابر با منفی 5.4 درصد بوده که بیشترین افت قیمتی در این ماه را نشان می دهد.

در سمت غیر خوراکی ها نیز ، آب برق و سوخت افتی معادل با 1.3 درصد داشته که دومین تورم ماهانه منفی در این مقطع به شمار می آید.

از سوی دیگر تورم ماهانه در نان و غلات، پوشاک و کفش و شکر و مربا بیشترین تورم های ماهانه ثبت شده در این مقطع بوده اند.

تورم ماهانه نان و غلات در این ماه برابر با 4.9 درصد بوده که با وجود کاهش نسبت به ماه قبل اما هنوز در ببشترین سطح تورم ماهانه میان کالاهای مصرفی کشور در اسفند ماه بوده است.

پوشاک و کفش نیز با تورمی معادل با 4.4 درصد دومین کالایی بوده که در این ماه بیش از سایرین افزایش قیمت داشته است.

به طور کلی تفکیک کالاهای خوراکی و غیر خوراکی در این ماه نشان دهنده آن است که در اسفند ماه تورم خوراکی ها برابر با 1.7 درصد بوده که در تمام نقاط شهری و روستایی سطحی برابر را به ثبت رسانده است. به این معنا که افزایش قیمت کالاهای خوراکی در روستا و شهر های کشوردر این ماه در حدی برابر رقم خورده است. این در حالی است که تورم کالاهای غیرخوراکی در ایران معادل با 1.1 درصد بوده و از تورم خوراکیها 0.6 واحد درصد کمتر ثبت شده  است. 

همچنین در تقسیم بندی این بخش مشاهده می شود تورم غیرخوراکی در روستا ها برابر با 1.4 درصد بوده که از این رقم در نقاط شهری 0.4  واحد درصد بیشتر بوده است. به عبارت دیگر سرعت افزایش قیمت در روستاها بیش از نقاط شهری به ثبت رسیده است.

تورم

تورم میانگین 40.2 درصدی در اوج یک دهه

در قاب دیگر بررسی تورم خوراکی ها و غیرخوراکی ها در کشور می توان این مقایسه را در قاب میانگین مورد ارزیابی قرار داد. در این مطالعه، رشد میانگین شاخص قیمت مصرف کننده طی دوازده ماه منتهی به اسفند1400 در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد تورم میانگین در کشور برابر با 40.2 درصد بوده که بالاترین سطح تورم در کشور بوده است. به عبارت دیگر تورم در سال 1400 معادل با 40.2 درصد ثبت شده که در مقایسه با دهه گذشته بالاترین سطح تورم به شمار می آید.

در این درجه بندی مشاهده می شود تورم کالاهای خوراکی در  این سال برابر با 51.5 درصد بوده و در سمت غیر خوراکی ها معادل با 34.6 درصد ثبت شده است. به عبارت دیگر افزایش قیمت خوراکی ها در این سال تقریبا 17 واحد درصد بیشتر ثبت شده است

تورم