به گزارش اقتصادنیوز، روند نرخ سود بازارهای مالی در برخی معاملات روندی صعودی را به ثبت رسانده و رکوردزنی به همراه داشته است. بازار بین بانکی یکی از مهم ترین بازارها بوده که هفته دوم اردیبهشت روندی صعودی را از خود برجای گذاشته است.

روند نرخ سود در بازار ثانویه اردیبهشت 1401

بازار ثانویه اوراق دولتی مختص خرید و فروش اوراق دولتی است که با هدف نقد شوندگی اوراق مالی ایجاد شده است. روند نرخ سود ها در این بازار مسیری نوسانی را ثبت کرده است.

روند هفته گذشته نشان می دهد نرخ بازدهی یک ساله اوراق در مرز 21.8 درصد قرار داشته و در محور 22 درصد نوسان داشته است. 

نرخ بازدهی دوساله در بازار ثانویه نیز گاهی نزولی و گاهی صعودی بود. اما در نهایت این نوسان سبب شد تا نرخ سود از حد 23 درصد پایین آمده و در انتها تا سطح 22.8 درصد تنزل پیداکند. 

این روند برای نرخ بازدهی سه ساله اوراق اما در نهایت در بالای مرز 23 درصد قرار گرفت.

نرخ سود وام مسکن در هفته نخست 1400

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالکان آن‌ها می‌توانند بدون ایستادن درصف از بانک مسکن وام استقراض نمایند. هر کدام از این اوراق هزینه ای دارد که در بازار خرید و فروش آن مشخص می شود. اعتبار این اوراق 500 هزار تومان بوده که با این اعتبار مجردها می توانند با سقف خرید 280 ورق نهایتا 140 میلیون تومان وام برای خرید مسکن اخذ کنند.

در صورتیکه این سقف برای متاهلین 480 ورق و 240 میلیون تومان تعیین شده است.

رفتار نرخ سود در بازار مسکن می تواند نمایان کننده هزینه این وام برای متقاضیان باشد. در همین خصوص افزایش هزینه اوراق در بازار وام مسکن موجب شد تا نرخ سود وام مسکن به 23.94 درصد برسد و در سطح بالایی قرار بگیرد

نرخ سود

نرخ سود برای استقراض شبانه در اردیبهشت 1401

در صورت برخورد جدی بانکها به کسری نقدینگی، مجبور به استقراض از یکدیگر هستند. این بازار را بازار شبانه می گویند. در این بازار بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می دهند تا نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. این داد و ستد البته با فاصله زمانی کوتاه و نرخ سود مشخصی انجام میشود. 

این رقم در این هفته روندی صعودی داشته و با افزایشی جزئی از سطح 20.4 درصد به 20.44 درصد رسیده است.

نرخ سود بازار باز در اردیبهشت 1401

بانک مرکزی در هر هفته به منظور کنترل نقدینگی در بانک‌ها و کنترل نرخ سود به بسط و قبض پول در بازار باز می پردازد. 

این بانک از این طریق نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم می‌کند. 

باوجود روند بالای بسط پول در این بازار اما نرخ سود در مرز 19 درصد یعنی کمترین میزان در بازه دوساله برگزاری بازار باز قرار داشته است. 

نرخ سود