به گزارش اکوایران، روند هزینه تولید در بخش صنعت همچنان رکورددار است. رشد هزینه های تولید به طورکلی در هر مقطعی می تواند علامتی از ادامه رشد قیمت ها در بخش مصرف کننده باشد. هرچه این هزینه ها در بخش های مختلف روند صعودی تری باشد انتظار کاهش تورم در این بخش ها در سمت مصرف کننده پایین تر خواهد بود.

رکوردزنی تورم تولیدکننده بخش صنعت در سال 1400

به طور کلی در سال 97 تورم تولید کننده در سطح 58 درصد قرار داشته که در سال های 99 و 1400 نیز به همین حد رسیده است.

افزایش تورم تولید کننده در این بخش ریشه در رکوردزنی تورم در زیرگروه هایی داشته که می تواند منجر به رشد قیمت ها در محصولات صنعتی برگرفته از این بخش ها داشته باشد.

تورم

رکوردزنی در پوشاک و آشامیدنی های صنعتی

4 بخش از گروه های رکورد دار تورم در بخش تولید به محصولات غذایی و پوشاک تعلق داشته است. در همین رابطه تورم تولید کننده در ساخت منسوجات برابر با 62.2 درصد ثبت شده که بالاترین سطح 1400 را رقم زده است.

ساخت محصولات، ساخت انواع آشامیدنی ها و ساخت پوشاک نیز سایر رکوردهایی بوده که در بخش تولیدات محصولات صنایع غذایی و پوشاک در بخش صنعت به ثبت رسیده است.

بررسی آمار تورمی در این بخش ها حاکی از فتح قله تورم سالانه تولیدکننده در بیست سال اخیر بوده است. این رکوردزنی در چهار بخش مهم دیگر نیز در این سال رقم خورد.

تورم

رکوردزنی ساخت مواد شیمیایی در سال 1400

تورم سالانه ساخت مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی  در سال 1400 برابر با تقریبا 74 درصد بوده است. به این معنا که تولید در این بخش بیشترین افزایش هزینه را در این سال در مقایسه با سال های قبل و در قیاس با سایر بخش های صنعتی داشته است.

رکوردزنی ای که می تواند محصولات این شاخه از تولیدات صنعتی را دستخوش افزایش قیمت بالاتری کند.

«ساخت چوب و فراورده‌های چوب و چوب‌پنبه، به جز مبلمان؛ ساخت کالاها از نی و مواد حصیربافی»، «چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده»، «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» سایر بخش هایی هستند که در این مدت دستخوش رشد قیمت ها شده و به ترتیب تورم سالانه آن ها برابر با 69.8 درصد، 62.9 درصد و 68.5 درصد به ثبت رسیده است.

به طور کلی در 8 زیرگروه مهم بخش صنعت هزینه های تولید رکورد بیست ساله در برداشته اند که چند نتیجه مهم را می تواند در برداشته باشد:

نخستین احتمال آن است که در صورت بهینه تر شدن شرایط اقتصادی در سال 1401 افزایش بالای هزینه های تولید کمی سرعت رشد قیمت ها را کاهش خواهد داد.

پیامدهای دیگر مهم در این رابطه می تواند اشاره به رشد قیمت مصرف کننده در سال 1401 یا کاهش تولید در این بخش داشته باشد. 

تورم