به گزارش اکوایران، عملیات بازار باز در هفته‌های سال جاری مسیری نزولی را پیموده و نشان از عملکرد انقباضی این نهاد در مواجهه با استقراض داشته است.

در هفته پنجم خردادماه نیز فرآیند معاملات بانک مرکزی با بانک‌ها سه اتفاق مهم افتاده که شاهد دیگری در راستای تزریق کمتر پول این نهاد در بانک‌ها است.

اتفاق اول: کاهش سهم پذیرش اوراق عرضه شده در بازار باز

در هفته پنجم بازار باز بانک ها 82 هزار و 90 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک مرکزی عرضه کردند. این نهاد هر هفته می تواند با هر میزان از اوراقی که خود بداند موافقت کرده و برای آن نرخ سود و تاریخ سررسیدی که صلاح بداند را مشخص کند.

در همین رابطه سهم پذیرش اوراق در این بازار برابر با 77.9 درصد بوده که کمترین میزان در مراحل برگزاری بازار در سال جاری است.

بررسی اوراق عرضه شده در بازار در سال 1401 نشان می دهد در تمام مراحل امسال،این میزان، ارزشی فراتر از مرز 80 همت داشته است.

موضوعی که نشان می دهد همچنان نیاز بانک ها (چه با هدف بهبود نقدینگی چه با هدف آربیتراژ) در سطح بالایی قرار دارد اما صلاحدید بانک مرکزی مطابق با نیاز این نهاد ها نبوده و در هر هفته سهم پذیرش کاهشی تر شده است.

بازار باز

اتفاق دوم: کاهش تزریق پول در بازار باز

در کنار افت سهم پذیرش بانک مرکزی از اوراق عرضه شده در بازار باز، حجم تزریق پول در این معاملات نیز مسیری کاهشی را از ابتدای سال تاکنون طی کرده است.

در همین رابطه مطابق آمارهای ثبت شده از سوی بانک مرکزی در هفته پایانی بهار، 63 هزار و 950 میلیارد تومان نقدینگی در بازار باز تزریق شده که در مقایسه با شش ماه گذشته کمترین میزان به حساب می آید.

در پایان سال گذشته سطح بسط پول در بازار برابر با 95 همت بوده که به تدریج حدودا 30 هزار میلیارد تومان از آن کاسته شده است.

افت تزریق پول در بازار در کنار کاهش سهم پذیرش اوراق در این بازار علامتی دیگر از رفتار انقباضی این نهاد در بازار باز به شمار می آید. آخرین رویداد مرحله دوازدهم برگزاری عملیات پولی به رشد هزینه استقراض بانک ها در این بازار دلالت دارد.

بازار باز

اتفاق سوم : رکورد شش ماهه نرخ سود بازار باز شکست

به طور کلی مکانیزم داد و ستد در این بازار بر اساس خرید و فروش اوراق است. این اوراق با نرخ سود مشخص از بانک ها خریداری شده که باید هفته بعد با احتساب آن، دوباره از بانک ها جمع آوری شود. این شاخص به نوعی هزینه استقراض بانک ها در این بازار نیز به شمار می آید.

براساس داده های بانک مرکزی نرخ سود بازار باز در هفته گذشته (مرحله دوازدهم بازار باز در سال 1401) برابر با 19.3 درصد بوده که با 0.2 واحد درصد افزایش در این مقطع به 19.5 درصد رسیده است. این بیشترین میزان نرخ سود در بازار از ابتدای دی ماه سال گذشته تاکنون است. ببشترین در شش ماه اخیر.

در نهایت مشاهده می شود هر سه اتفاق رخ داده در معاملات بین بانکی بازار باز در یک راستا قرار دارند. راستای جذب پول از نهادهای مالی و کاهش تزریق نقدینگی در این بازار ها از سوی بانک مرکزی.

این موضوع می تواند ریشه در تغییر سیاست بانک مرکزی در این بازار داشته باشد که البته لزوما نمی تواند دلیل آن بهبود شرایط نقدینگی بانک ها باشد.

بازار باز