به گزارش اکو ایران؛ روند خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در سال جاری باوجود آن که سطح بالایی داشته اما درهفته های متوالی مسیری نزولی را طی کرده است.

براساس گزارش های بانک مرکزی در هفته آخر بهار 1401 دولت توانسته مجموعا هزار و 960 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد که سهم بانک ها و بورسی ها برابر بوده است.

فروش سیزده هزار میلیاردی اوراق بدهی

در مجموع 5 هفته سپری شده از بازار اولیه اوراق بدهی دولتی 13 هزار و 420 میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شد. در این بازار دولت اوراق خود را به بانک ها و بورسی ها می فروشد تا از این طریق بتواند کسری خود را برطرف کند.

آن چه در این معاملات اهمیت بالاتری دارد و نقطه جذاب برای مشتریان به شمار می آید نرخ سود اوراق بوده که در هفته های اخیر این شاخص به سطح بالایی رسیده و در جذب کردن مشتریان موفق بوده است.

اما با این حال روند معاملات در مقاطع هفت روزه سپری شده نشان می دهد حجم این عملیات هر هفته کاهش پیدا کرده و در آخرین مرحله بهاری امسال به کمترین سطح خود در 1401 رسیده است.

بررسی تفکیکی مشتریان نیز در این بازار نشان می دهد همواره سطح بانک ها در بازار کمتر از بورسی ها بوده است.

photo_2022-06-28_15-37-44

سهم 8 هزار میلیاردی بورس در تامین کسری

روند معملات بازار حراج نشان دهنده آن است که در هر هفته در مجموع عملیات، بانک ها مشارکت کمتری را از بورسی ها در بازار داشته اند. 

نکته مهم تر دیگر آن که رفته رفته با کاهش سطح مشارکت مشتریان روند هفتگی معاملات نیز تنزل پیدا کرده است.

با این حال در پایان 5 مرحله مشاهده می شود نهادهای مالی در یک ماه گذشته مجموعا 5 هزار و 400 میلیارد تومان و بورسی ها 8 هزار و 20 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی از دولت خریداری کرده اند.

به عبارت دیگر 59.8 درصد بورس و 40.2 درصد بانکها. بنابراین مشاهده می شود تاکنون فعالیت بورسی ها سهم بالاتری را از بانک ها داشته اما روند عملیات در هفته های اخیر احتمال سبقت سهمنهادهای مالی را در این بازار در بر دارد.

photo_2022-06-28_15-37-41