به گزارش اکو ایران، قیمت مسکن تهران در دو ماه اخیر دو جهش قابل توجه را ثبت کرده است. طبق داده های بانک مرکزی در سومین ماه سال 1401، متوسط قیمت هر متربع آپارتمان مسکونی در تهران نزدیک به 40 میلیون تومان بوده و بالاترین قیمت را در تمام مقاطع سی روزه این شهر به ثبت رسانده است.

اما در بررسی آماری مسکن همواره دو شاخص از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. نرخ تورم مسکن و نرخ رشد معاملات که براساس داده های آماری رشد قابل ملاحظه ای داشته اند.

مسکن

رکوردزنی رشد مسکن در تهران در خرداد 1401

متوسط قیمت معاملات تهران در خرداد 1401 برابر با 39 میلیون و 414 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل تقریبا 8.4 درصد رشد داشته است.

بررسی رشد ماهانه خرداد ماه با تمام مقاطع سی روزه در سال های اخیر نشان می دهد این بیشترین رشد ماهانه از ابتدای شهریور ماه سال 99 تاکنون بوده است. یعنی تقریبا رکورد رشد قیمت در دو سال اخیر.

بررسی رشد ماهانه قیمت ها در خرداد ماه سال های گذشته نشان می دهد آن طور که مشخص است همواره  در خرداد ماه قیمت مسکن جهش قابل ملاحظه ای داشته. به عنوان مثال تورم ماهانه مسکن تهران در خرداد 1399 تقریبا 11.6 درصد بوده که سطح بالایی به شمار می آید.

اما اتفاق مهم در این ماه همسویی رشد قیمت با معاملات در بازار خرید و فروش آپارتمان تهران بوده است. رویدادی که تحلیل دیگری را در پی دارد.

مسکن

رکوردزنی تعداد معاملات در خرداد 1401

طبق داده های بانک مرکزی در خرداد ماه امسال تقریبا  13 هزار و 874 فقره مسکن در تهران معامله شده که از مرداد 1397 تا کنون سابقه نداشته است.

مقایسه این رقم با اردیبهشت ماه نیز نشان می دهد رشد ماهانه معاملات در خرداد ماه برابر با 32.26 درصد بوده و در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته رشدی 172 درصدی داشته است.

این در حالی است که همواره طبق آمارهای بانک مرکزی در خرداد ماه افت معاملات به ثبت می رسید. بنابراین می توان گفت این افزایش قیمت مسکن در این ماه در نتیجه سبقت تقاضا از عرضه در این بازار بوده و حاکی از هجوم بی سابقه معامله گران در این داد وستد بوده است.

برخی تحلیلگران معتقدند رفتار معاملات در دو ماه اخیر نشان می دهد افزایش نااطمینانی در بازارهای سرمایه در این مدت می‌تواند عاملی در جهت رشد سرمایه گذاری در بازار مسکن بوده باشد.

مسکن