به گزارش اکوایران، رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ماه امسال به کمتر از صفر رسیده و حجم این متغیر نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرد. متولیان امور در بانک مرکزی این رویداد را در کنار رشد تولید درایران دستاوردی ارزنده برای اقتصاد ایران در سال 1401 به شمار می آورد.

اتفاقی که از منظر این عده رویدادی غیرمنتظره بوده و سریع تر از هدفگذاری اقتصادبه وقوع پیوسته است. مدیرکل اقتصادیبانک مرکزی در این خصوص اعتقاد دارد مدیریت بدهی بانک ها در اثر کنترل رشد ترازنامه بانک ها و عدم استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی در این ماه عامل اصلی درکاهش متغیرتورم زای کشور بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی زاده با حضور در برنامه میز اقتصادی خبر 14 به تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال پرداخت و گفت: خوشبختانه در فرودین ماه سال جاری رشد نقدینگی پس از 9 سال منفی شد و به 0.2- رسید. این موضوع در کنار رشد تولید مناسب و فراتر از انتظار سال گذشته نوید بخش روند تحولات اقتصادی مثبت در کشور است.

وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: از سال گذشته دو کمیته نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی با هدف رصد روند تحولات نقدینگی و پایه پولی ایجاد شده است و تحولات این متغیرها به دقت مورد رصد و بررسی قرار گرفته است.

نقدینگی

مهدی زاده افزود: همچنین در خصوص موضوع کنترل رشد ترازنامه بانک ها اقدامات مناسبی از سال گذشته در بانک مرکزی آغاز شده و امسال نیز با جدیت بیشتری توسط حوزه نظارت بانک مرکزی دنبال شده است و رشد نقدینگی از این محل کنترل شده است.

وی تشریح کرد: در این خصوص میزان رشد ترازنامه بانک های تخصصی 2.5 درصد و بانک های تجاری 2 درصد در ماه تعیین شد و بانک مرکزی با نظارت کامل این نسبت ها را رعایت کرد و با بانک هایی که این نسبت ها را رعایت نکردند برخورد ها و محدودیت های لازم اعمال شد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تشریح نقش عملکرد انضباطی دولت در کاهش رشد نقدینگی گفت: مدیریت تنخواه گردان دولت با هماهنگی های بین بانک مرکزی و دولت در سال جاری به خوبی انجام شده و در فروردین ماه دولت از تنخواه گردان استفاده نکرد که نقش مهمی در کنترل و کاهش رشد پایه پولی داشته است. همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی هم کنترل شده و آثار خوبی بر متغیرهای کلان داشته است.

مهدی زاده با اشاره به اهمیت توجه به سیاست های اعتباری در کنار کنترل رشد نقدینگی تصریح کرد: نظام اقتصادی کشور ، نظامی بانک محور است و از این رو با توجه به وظیفه شبکه بانکی در تامین مالی تولید، برنامه های کنترل رشد نقدینگی باید متناظر و هم راستا با سیاست های اعتباری باشد. این مهم در بانک مرکزی در چارچوب برنامه تامین مالی زنجیره تولید سیاستگذاری شده است.