رمزارزی که ربطی به دنیای رمزارزها ندارد و قرار است تحت نظارت بانک مرکزی باشد. ریالی رمزی که به ادعای مسئولان بانک مرکزی جایگزین اسکناس های در دست مردم خواهد شد و گزینه جدید مبادلاتی خواهد بود. 

محمدهادی مهدویان در باره انتشار رمزارزهای ملی معتقد است که تمام کشورهایی که رمزارز ملی معرفی می کنند، دلایل دیگری برای این امر دارند و حتی رمز ریال نوعی سواستفاده از این مفهوم است.