به طور کلی در این هفته سه بازار مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی های انجام شده در خصوص تغییر نرخ سود نشان می دهد مسیر این شاخص در بازار ها صعودی بوده است. نرخ سود به نوعی معادل هزینه معاملات در بازارهای مالی قلمداد می شود.

به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، در هفته اخیر نرخ سود در بازارهای مالی تغییرات قابل توجهی را ثبت کرده و در دو بازار رکوردزنی کرد.

مهم ترین ابزاری که در اغلب دادوستد های مالی هفتگی از اهمیت بالای برخوردار بوده و مورد معامله قرار می گیرد، اوراق بدهی دولتی است که در بازار اولیه به مشتریان فروخته می شود.

در این بازار نرخ سود این اوراق در هفته سوم تیر ماه به رکورد بی سابقه خود در سال جاری رسیده و نخستین بازاری بود که رکورد بی سابقه ای را در سال جاری ثبت کرد.

نرخ سود

رکوردزنی نرخ سود در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی

در هفته سوم تیر ماه مجموع اوراق فروخته شود در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی برابر با 2 هزار و 690 میلیارد تومان بوده و. نسبت به هفته قبل خود تقریبا 17.2 درصد کاهش داشته است.

در این بازار دولت اوراق خود را به مشتریان خود اعم از بانک ها و بورسی ها می فروشد و این نهادها نیز با توجه به صلاحدید خود و با استناد به نرخ سود اوراق از دولت خرید می کنند.

در همین رابطه محاسبه نرخ سود موزون در این بازار در هفته اخیر نشان می دهد این شاخص در این مقطع به سطح 21.9 درصد رسیده که در بازار هفتگی اوراق درسال جاری سابقه نداشته است.

رکوردزنی بی سابقه در بازار باز

بانک های دارنده اوراق می توانند در بازار باز اقدام به قرض گیری میان مدت از بانک مرکزی کنند. در این بازار بانک مرکزی اوراق بانکها را خریداری می کند و در تاریخ سررسید مشخص شده و نرخ سود معلوم دوباره اقدام به قبض این مبلغ می کند. در همین رابطه آمارهای بانک مرکزی در هفته اخیر نشان می دهد در این مدت تقریبا 60 همت پول در بانک ها تزریق شده و برای سومین هفته متوالی ثبات مانده است. این در حالی است که در این مدت نرخ سود در بازار باز روندی افزایشی داشته و در حرکتی بی سابقه به بالاترین سطح خود در بازه سه ساله رسیده است. این نرخ در آخرین معاملات برابر با 20.9 درصد ثبت شد.

رکوردزنی در نرخ سود بین بانکی

در ادامه بانک ها برای برطرف کردن نیازهای فوری خود می توانند در بازار شبانه نیز اقدام به قرض پول از سایر نهادهای مالی دارای مازاد کنند. این بازار به صورت روزانه بوده و طبیعتا تاریخ سررسید کوتاه مدت تری دارد. 

موازی با رشد نرخ سود در بازار باز، این شاخص در بازار شبانه نیز روندی صعودی پیدا کرده و اکنون به بی سابقه ترین سطح خود در یک سال و نیم اخیر رسیده است. این سومین بازاری است که در این هفته رکورددار وضعیت صعودی نرخ سود بوده است.

مجموع عملیات بانک مرکزی در بازار های بین بانکی و روند صعودی هزینه بر شدن استقراض در این بازارها نشان از احتمال تغییر دیدگاه بانک مرکزی در خصوص عملیات پولی دارد. به باور برخی تحلیلگران احتمالا بانک مرکزی به دلیل رشد پایه پولی از مسیر بازار باز، سعی دارد تا هم بازار باز را کنترل کند وهم با رشد نرخ سود در این بازار نرخ بهره بین بانکی را ارتقا دهد.