به گزارش اکو ایران، روند چک های مبادله ای در خرداد ماه امسال مسیری صعودی داشته است. بررسی آمار و ارقام چک های مبادله ای در این ماه نشان می دهد این دسته از مبادلات در سومین ماه امسال از حیث تعداد رشدی 8 درصدی داشته و مبلغ آن 27 درصد نسبت به ماه قبل بیشتر شده است.

به طور کلی چک های مبادله ای هنوز هم یکی از ابزار های مهم مالی در بده بستان میان اشخاص حقوقی و حقیقی تلقی می شود و تغییرات آن می تواند تصویر مهمی از روند مبادلات را در کشور نمایان سازد. 

رشد ماهانه چک های مبادله ای در خرداد

به طور کلی در خرداد ماه 6 میلیون و 750 هزار فقره چک در کشور صادر شده که از این میزان 640 هزار تای آن برگشت خورده است.

مقایسه این شاخص با ماه قبل نشان می دهد کل تعداد چک های مبادله ای کشور نسبت به ماه قبل 7.7 درصد افزایش داشته و درمقابل 15.11 درصد نیز در مقایسه با موقعیت مشابه گذشته در سال قبل تنزل داشته است. از حیث مبلغ اما تغییرات ثبت شده روندی دیگر داشته است.

براساس داده های بانک مرکزی ارزش چک های مبادله شده در سومین ماه امسال برابر با 342 هزار میلیارد تومان بوده که در قیاس با ماه قبل در حدود 24.9 درصد رشد داشته است. این شاخص در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته تقریبا 53.8 درصد افزایش پیدا کرده است. 

سهم 89 درصدی وصول چک ها از کل

اما رشد ارزش چک های مبادله ای در حالی رخ داده که نسبت چک های وصول شده در کل کشور افت محسوسی را در مقایسه با اردیبهشت ماه امسال و خرداد سال قبل داشته است.

در همین رابطه طبق داده های بانک مرکزی، 90.1 درصد از چک های صادره در خرداد ماه امسال وصول شده است. این رقم در ماه قبل برابر با 87.6 درصد و در خرداد سال گذشته معادل با 87.4 درصد بوده است.

بنابراین می توان گفت نسبت وصول چک ها در این ماه،درمقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته از حیث مبلغ تقریبا 1.5 واحد درصد بیشتر شده است. به طور کل سهم وصول از مبلغ مبادله ای چک ها در این ماه بالاترین سطح را در مقایسه با 6 ماه گذشته داشته است.